مختصری درباره شرکت

طراحی صدا (اکوستیک) برای مجالس اعم از سخنرانی ، مداحی ،اطلاع رسانی و جشنهایکی از مهمترین وجوه همایش ها می باشد.
یک بنای ساخته شده جهت همایش ها با هزینه های هنگفتی که در بر دارند همه درصدد اجرای این امر مهم هستند ،که شنوندگان برای ساعاتی از مضمون سخنرانی و یا همان برنامه در نظر گرفته شده ،بهرمند شوند. لذا بدیهی است مفهوم بودن صدا یا پخش تمام فرکانس های صوتی و یکنواختی صوت و حجم صدا در سالن ،درک مطلب ارایه شده و لذت بردن مستمع را در بر خواهد داشت.

اطلاعات تماس

دفتر فروش : خیابان جمهوری اسلامی – چهارراه سی تیر – پاساژ فرقانی – طبقه دوم واحد 5

تلفن   : 66701931  – 66701961
ایمیل:      info@ptsound.com 
وب سایت: www.ptsound.ir