تجهیزات PTS در مجموعه زنجیره امید ، گروه فنی مهندسی اتیو

میکسر و پاور PTSنمایی از سالن